[Home]

Prinzessin Mononoke
(Mononoke Hime R: Hayao Miyazaki ,1998)

Rolle Jap. Stimme Engl. Stimme Deutsche Stimme

Ashitaka

San      

Eboshi  

Toki      

Jigo      

Moro     

Okkoto 

Gonza  

Koroku 

Kaya     

Nago    

Yoji Matsuda

Yuriko Ishida

Yuko Tanaka

Shim Shimamoto 

Kobayashi 

Akahiro Miwa

Hiyasa Morishige  

Tsunehiko Kamijo  

 Masahiko Nishimura

 

Mitsuro Sato

Billy Cudrup

Claire Danes

Minnie Driver

Jada Pinkett Smith

Billy Bob Thornton

Gillian Anderson  

Keith David

John Di Maggio  

John DeMita

Jessica Lynn

Dwight Schultz 

Alexander Brem

Stefanie Beba

Marietta Meade

Claudia Lössl

Mogens von Gadow

Mady Rahl

Jochen Striebeck

Holger Schwiers

Claus Brockmeyer

Shandra Schandt

Dirk Galuba

[Home]